Horizont poslovna platforma (ERP sustav) namijenjena je širokom spektru poduzetnika u uslužnim i trgovačkim djelatnostima te slobodnim zanimanjima i ugostiteljstvu. Cilj Horizont platforme je postati oslonac poduzetnicima u dnevnim zadacima, poslovnoj komunikaciji, upravljanju nabavnim i prodajnim procesima, knjiženju poslovnih događaja, analizi i izvještavanju. Svojom modularnošću omogućava korisnicima da koriste one poslovne funkcije koje su im stvarno potrebne u poslovanju.

Uredsko poslovanje

Horizont je namijenjen širokom spektru pravnih i fizičkih osoba koje žele urediti svoje uredsko poslovanje.  Boljom organizacijom Vaših dokumenata (Document Management), unosom kontakt podataka o poslovnim partnerima i praćenjem njihovih aktivnosti (CRM), poslovnim jedinicama, upisivanjem bilješki vezanih uz telefonske razgovore, razmišljanja, razvojne ideje, praćenjem zadataka, vođenjem predmeta, organiziranjem projekata i timova, prodajnih prilika i arhiviranjem bitnih dokumenata, kvalitetnije i sigurnije ćete upravljati Vašom organizacijom.

Robno-materijalno poslovanje

Horizont je skup modula koji pokrivaju sve poslove od naručivanja i ulaza robe na skladište, skladišnog praćenja i inventura, pa sve do veleprodaje, maloprodaje, tranzita, ambulantne prodaje, komisije ili reversa. Program pokriva  vertikalna rješenja poput sustava komisione robe, sustava za ugostiteljstvo, sustava rezervacija, sustava za inventuru sa korištenjem ručnih terminala, sustava za design i izradu deklaracija, naljepnica, i sl. Program omogućava upravljanje maloprodajnim sustavom sa dislociranim maloprodajama.

Servisno poslovanje

Programsko rješenje omogućuje korisnicima praćenje procesa servisiranja, definiranje objekta servisa neograničenim brojem svojstava, povezivanje sa korisnicima, dodjeljivanje i upravljanje statusima, postavljanje prioriteta i rokova, definiranje izvršitelja. Korisnik je u mogućnosti stvoriti bazu znanja, statistički pratiti učinak po djelatnicima, vrsti servisa i prioritetima.

Inventar

Omogućeno je praćenje zaliha trgovačke robe kao i osnovnih sredstava. Popisne i inventurne liste uz  mogućnost korištenja sakupljača barkodova.

Financijsko poslovanje

Programsko rješenje omogućava sveobuhvatno praćenje kupaca, dobavljača, knjige ulaznih i izlaznih računa, obračune poreza, zakonske obrasce, knjiženje izvoda, avansa, plaćanja, temeljnice, sheme knjiženja, bilance…

Fiskalne blagajne

Fiskalne blagajne namijenjene širokom spektru djelatnosti od uslužnih, trgovine, ugostiteljstva do benzinskih postaja.

Horizont_diagram

B2B

Uvoz i izvoz podataka u različitim formatima (xls, rtf, doc, pdf..), mogućnost povezivanja sa drugim poslovnim rješenjima (Navision, SAP, Baan, eRačun, ePorezna, Fina…)

Horizont poslovna platforma se stalno nadograđuje novim modulima i opcijama.

Dokumenti

Horizont platforma omogućava veliki broj raznih dokumenata koji su svojom unificiranošću i jednostavnošću korištenja, jednostavni za implementaciju.  Jednaka struktura dozvoljava korisnicima transfere iz dokumenta u dokument, udruživanje u predmete, a višejezičnost sustava prenosi se i na predloške ispisa.

Dokumenti

Jedna od glavnih strukturnih sastavnica platforme su dokumenti. Svojim sadržajem i namjenom omogućuju nam sistematiziranje informacija za sigurnije odlučivanje. Tako strukturina informacije omogućuju znatno kvalitetnije odlučivanje.

Tipovi i podtipovi

Svi dokumenti dijele se po tipovima,a unutar tipova definiraju se podtipovi koji nam omogućuju precizno postavljanje poslovne namjene. Omogućeno je pretraživanje i sortiranje po tipovima i podtipovima za lakše analiziranje podataka.

Anatomija i ergonomija

Svi dokumenti imaju istu anatomiju i unificirani su po zajedničkim  postavkama. Korisnik sam može ergonomski podesiti dijelove sučelja prema svojim potrebama kakobi si omogućio fokusiranost na glavni zadatak. Sustav pamti redoslijed radnji i tako pojednostavljuje unos podataka u dokument.

Pristupi i praćenje

U postavkama i korisničkim grupama moguće je definirati nivoe pristupa,kao i članove koji mogu pristupiti dokumentu. Sve izmjene na dokumentima vidljive su u „log” datoteci koja opisuje tko, što i kada je netko izvršio promjenu.

Poslovna logika i knjiženje

Svi dokumenti definirani su za određenu namjenu. Prema definiciji neki utječu na vrijednosti i posjeduju sheme knjiženja kako bi se automatiziralo poslovanje.

Statusi

Statusi nam služe za lakše praćenje izvršavanja kao i fokusiranja na hitno i bitno. Korisnici u večini slučajeva koriste definirane statuse, osim ukoliko se ne radi o dokumentima predviđenim za slobodno definiranje statusa.

Dokumenti su dokaz i ogledalo poslovanja i zato je važno da budu kvalitetno izrađeni i definirani.